Turistické informačné kancelárie

V Bratislavskom kraji sú turistické informačné kancelárie v každom väčšom meste. Poskytujú informácie o kultúre, histórii, turistických atraktivitách, športe a relaxe, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, kultúrnych a   športových podujatiach a dopravných spojeniach. Predávajú mapy, turistických sprievodcov a publikácie o regióne a Slovensku, upomienkové predmety. Sprostredkovávajú ubytovanie a sprievodcovské služby, ako aj predpredaj vstupeniek.

 

BRATISLAVA

Turistické informačné centrum  

Klobučnícka 2, 811 01 Bratislava

Tel.:  +421 2 16 186, +421 2 5441 9410

E-mail: touristinfo@visitbratislava.com

www.visitbratislava.com

 

Železničná stanica

Námestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava

Otváracie hodiny:Po – Ne 9:00 – 17:00 (obedová prestávka 13:00 – 13:30)


Bratislava Tourist Service

Informačná kancelária Bratislava

Ventúrska 9, 811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 2070 7501

E-mail: office@bratislava-info.sk

www.bratislava-info.sk


Turistická informačná kancelária Devínska Nová Ves

Istrijská 49, 841 07 Bratislava

Tel.: +421 2 6477 0260

E-mail: info@tikdnv.sk

www.tikdnv.sk

 

REGIÓN ZÁHORIE


Turisticko-informačná kancelária - Malacky

Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7722 055

E-mail: tik@malacky.sk

www.malacky.sk


Mestské kultúrne a informačné centrum - Stupava

Sídlo mestský úrad
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

Tel.: 60 20 09 35

E-mail: barbora.rajtarova@mkic.sk


Mestská knižnica Ruda Morica - Stupava

Hlavná 90/A, 900 31 Stupava

Tel: 02/6593 4818

E-mail: kniznica@stupava.sk

 

Turisticko-informačné centrum  Holíč

Bratislavská 6, 908 51, Holíč

+421 907 657 884

E-mail: tikholic@holic.sk


MALOKARPATSKÝ REGIÓN


MIC - Mestské informačné centrum Pezinok

M.R.Štefánika 1, 902 01 Pezinok

Tel.: +421 33  6901 120

E-mail: mic@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

 

Malokarpatská turistická informačná kancelária - Modra

Štúrova 117, 900 01 Modra

Tel.: +421 33 6474 302 , +421 918 124 794

E-mail: tik@post.sk,tik@zoznam.sk

www.tik.sk

 

Turisticko - informačné centrum - Modra

Štúrova 59, 900 01 Modra

Tel.: +421 33  6908 329

E-mail: tic@modra.sk

www.modra.sk


Turisticko-informačné centrum Svätý Jur

Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur

Academia Istropolitana Nova
Tel: +421 2 4497 0453 , 4497 0452

E-mail: infocentrum@ainova.sk

www.ainova.sk

 

PODUNAJSKÝ REGIÓN


Turistická informačná kancelária - Senec

Nám. 1 mája č. 4, 903 01 Senec

Tel.: +421 2 4592 8224, +421 903 646 599

E-mail: info@slnecnejazera.eu, scr@slnecnejazerasenec.eu

www.slnecnejazera.eu


 


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu