Cyklotrasou Eurovelo 13 aj v období opatrení prešlo mnoho cyklistov

Interreg V-A SKAT Kultúra a príroda na Zelenom páse
Bratislava region
www.ev13.sk

Názov projektu: 

Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli

Akronym:
Kultúra a príroda na Zelenom páse

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT ( www.sk-at.eu )

Cyklotrasou Eurovelo 13 aj v období opatrení prešlo mnoho cyklistov

Milí nadšenci prírody a cyklistiky,

krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism  inštalovala na jeseň v roku 2019 v rámci projektu Kultúra a príroda na Zelenom páse na trase Eurovelo 13 dve nové cykloščítacie zariadenia, ktorých výstupy nám potvrdzujú dôležitosť rozvoja cyklotrás a záujem o spoznávanie kultúrneho a prírodného dedičstva práve na trase európskeho významu, akým cyklotrasa Eurovelo 13 bezpochyby je.

V roku 2020 do novembra trasou v oboch smeroch prešlo celkom 171 000 cyklistov, z toho vyše 125 00 nameral sčítač v Devínskej Novej Vsi a 45 000 sčítač vo Vsokej pri Morave. Najvyťaženejším dňom bola v oboch prípadoch nedeľa a rekord meraní bol zaznamenaný v Devínskej Novej Vsi dňa 15. spetembra, kedy trasou prebicyklovalo 1 880 cyklistov a vo Vysokej pri Morave dňa 8. mája presne 1 049 cyklistov. Mesčný priemer bol v Devínskej Novej Vsi 12 050 cyklistov a vo Vysokej pri Morave 4 377 cyklistov.

Trasa Eurovelo 13 vstupuje na územie Slovenska z Rakúska mostom cez rieku Moravu pri Hohenau an der March a potom vedie severojužným smerom západne od obcí Moravský Sv. Ján, Malé Leváre a Gajary. Ďalej prechádza cez obce Senohrad, Záhorská Ves a Vysoká pri Morave, potom vedie západným okrajom Devínskej Novej Vsi, prechádza cez Devín a v časti Karlova Ves vchádza do Bratislavy. Mostom Lafranconi prechádza na pravý breh Dunaja, neskôr prechádza miestnou časťou Petržalka, vedie popri štátnej hranici s Rakúskom a územie Slovenska opúšťa východne od obce Kittsee.  Dĺžka trasy na území slovenska je takmer 90 kilometrov. Trasa vedie rôznym prostredím, najmä však poľnohospodárskou krajinou, lúkami a lužnými lesmi. Nejde o jednotvárnu scenériu, krajina sa pozdĺž trasy rozmanito mení a mnohé úseky sú veľmi malebné.

Viac zaujímavostí objavíte na stránke projektu www.ev13.sk

 Cyklotrasou Eurovelo 13 aj v období opatrení prešlo mnoho cyklistov

Najlepšie zľavy v Bratislave a okolí

Bratislava CARD City&Region je oficiálnou destinačnou turistickou kartou, ktorá vám umožňuje spoznať a zažiť to najlepšie, čo mesto Bratislava a región ponúkajú.
  • voľný vstup do múzeí a galérií
  • bezplatná prehliadka
  • neobmedzená doprava
  • ďalšie zľavy do výšky 50%
Kúpiť online


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu