Bordex – cross border expedition experiences

10. jan. 2022

Bratislava Region Tourism je od roku 2021 hlavným cezhraničným partnerom projektu Bordex, ktorého aktivity sú spolufinancované z prostriedkov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko. 

Dolnorakúska krajinská výstava 2022 v Marcheggu, ktorá sa uskutoční počas realizácie tohto projektu, bude dôležitou hybnou silou, motorom spolupráce a prepojenia regiónov Marchfeld/Weinviertel a Záhorie/Bratislava. Hraničné pásmo pri Železnej opone v minulosti dlhý čas brzdilo vývoj regiónov na obidvoch stranách rieky Morava. Aj dnes ešte v mnohých oblastiach hraničná rieka Morava oddeľuje rakúske a slovenské povodie, Marchfeld, východný Weinviertel a Záhorie. Poloha medzi dvoma hlavnými mestami, Viedňou a Bratislavou však ponúka, spolu s významným prírodným a kultúrnym dedičstvom, jedinečný celoeurópsky potenciál rozvoja a otvára rozmanité cesty zbližovania. Atrakcie rakúskeho pohraničného regiónu by mali byť za riekou Moravou, na Slovensku, známejšie, aby lákali hostí zo slovenského pohraničného regiónu na návštevu Marchfeldu, a takisto aj opačne. Tým treba podporovať kultúrne prepojenie v prírodnom prostredí rieky Morava. Práve to si kladie za úlohu tento projekt, ktorého cieľom je okrem iného aj zvýšenie povedomia o regióne a rozvoj turistickej ponuky pre návštevníkov.

Viac informácií o projekte nájdete na:  Bordex / základné informácie

autor: Ing. Roman Uscký
Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu