Devínske jazero je bez vody

6. apr. 2021

TIp na výlet

Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko
Kultúra a príroda na Zelenom páse


Žiadnu paniku, reč nie je o rybníku v Devínskej Novej Vsi na Mýtnej ulici, ten má vody stále dosť a v zimných mesiacoch dokonca zamŕza natoľko, že je vyhľadávaným miestom pre milovníkov bruslenia.

Radi by sme vám priblížili unikátne miesto nazývané Devínske jazero, ktoré sa nachádza pár kilometrov ďalej v najzápadnejšom a súčasne najsevernejšom bode Bratislavy, v záplavovej oblasti medzi riekou Morava a Devínskou Novou Vsou. Je to oblasť súvislých druhovo bohatých záplavových lúk
na Slovensku a je súčasťou najväčšieho komplexu nivných lúk v strednej Európe. Toto jedinečné územie európskeho významu patrí do Chránenej krajinnej oblasti Záhorie s unikátnou flórou a faunou. Nedotknutá príroda v povodí rieky Morava sa zachovala aj vďaka tomu, že tadiaľto kedysi viedla strážená hranica Železnej opony. Práve tá zabezpečila, že oblasť sa hospodársky nevyužívala a zostali tu nedotknuté mokrade s lužnými lesmi. Vo vodách Nivy Moravy boli zaznamenané jedinečné druhy rýb a miesto je aj významným hniezdiskom pre rôzne druhy vtákov, najmä Bociana bieleho. Bývalá signálka, asfaltová cestička pohraničníkov sa v súčasnosti využíva ako cyklistická trasa (Eurovelo 13) ktorá prechádza okrajom tohto výnimočného miesta. Cestou na bicykli alebo pri nenáročnej prechádzke objavíte aj Marcheggský viadukt, 474 metrov dlhý most spájajúci Devínsku Novú Ves a rakúsky Marchegg, ktorý kedysi patril k najväčším vo vtedajšej monarchii. V oblasti uvidíte aj množstvo vojenských bunkrov patriacich do sústavy ľahkých železobetónových opevnení, ktoré sa v rokoch 1935 – 1938 budovali na hraniciach s Nemeckom, Rakúskom, Maďarskom a Poľskom a na vybraných vnútrozemských čiarach. Jeden unikátny sa nachádza práve pod Marcheggským viaduktom v podobe dvojposchodového štvorstrieľňového bunkra, jediného v bývalej ČSR.

Kultúra a príroda na Zelenom páse
Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko


Instagram

#bratislavaregion
Sleduj @bratislavaregion.travel a vlož do svojich fotiek hashtag #bratislavaregion.
Najlepšie fotky pridáme na náš účet!
Viac z Instagramu